Den otevřených dveří

Praha: 23. srpna v 16.00 hodin

Summer University in Prague

Central Europe: East or West? (24.– 30. 9. 2017)

CEVRO Institut OPEN AIR

Florbal pod širým nebem – 17. září 2017, Štvanice, Praha

Studujte CEVRO Institut

Kvalitní vzdělání na prvním místě!

10 důvodů proč studovat CEVRO Institut

  1. Nabízíme unikátní bakalářské, magisterské i postgraduální programy.
  2. Získáte kvalitní vědomosti, znalosti a schopnosti, které na trhu práce mají svou hodnotu.
  3. Budete se učit od nejlepších v oboru (docenti, profesoři, experti a špičky z praxe).
  4. Individuální přístup je u nás samozřejmostí.
  5. Během studia se vybavíte těmi nejlepšími kontakty (z akademického světa, veřejné správy, byznysu, politiky i bezpečnostních složek).
  6. U nás budete součástí akademického týmu, studentům dáváme pro jejich projekty prostor.
  7. Všechny studijní obory lze studovat v prezenční i kombinované formě.
  8. Naše škola si zakládá na intenzivní mezinárodní spolupráci s významnými univerzitami (zahraniční studijní stáže).
  9. Během studia Vám zajistíme pracovní stáže v českých i zahraničních firmách a institucích.
  10. Čeká vás bohatý společenský život a rodinná atmosféra v historických budovách v centru měst.

Úspěšní absolventi

Mgr. Radka Hrstková, MPA

PR manažerka EWING GROUP a absolventka CEVRO Institutu

V CEVRO Institutu mě překvapil individuální přístup, kvalita výuky a potěšily dlouhé názorové debaty.

Naši pedagogové

PhDr. Daniel Kunštát, Ph.D.

politolog a sociolog, vedoucí katedry politologie a mezinárodních vztahů, vědecký pracovník Sociologického ústavu AV ČR, odborné zaměření: sociologie veřejného mínění, teorie demokracie, volební chování, politická komunikace či moderní české politické myšlení

 

Hlavní partneři