Stále můžete podávat přihlášky!

Bakalářské, magisterské i postgraduální studium: do konce září 2017

Média a politika a jejich vliv

VŠ CEVRO Institut, 4. října 2017 od 17 h

Studujte CEVRO Institut

Kvalitní vzdělání na prvním místě!

10 důvodů proč studovat CEVRO Institut

  1. Nabízíme unikátní bakalářské, magisterské i postgraduální programy.
  2. Získáte kvalitní vědomosti, znalosti a schopnosti, které na trhu práce mají svou hodnotu.
  3. Budete se učit od nejlepších v oboru (docenti, profesoři, experti a špičky z praxe).
  4. Individuální přístup je u nás samozřejmostí.
  5. Během studia se vybavíte těmi nejlepšími kontakty (z akademického světa, veřejné správy, byznysu, politiky i bezpečnostních složek).
  6. U nás budete součástí akademického týmu, studentům dáváme pro jejich projekty prostor.
  7. Všechny studijní obory lze studovat v prezenční i kombinované formě.
  8. Naše škola si zakládá na intenzivní mezinárodní spolupráci s významnými univerzitami (zahraniční studijní stáže).
  9. Během studia Vám zajistíme pracovní stáže v českých i zahraničních firmách a institucích.
  10. Čeká vás bohatý společenský život a rodinná atmosféra v historických budovách v centru měst.

Úspěšní absolventi

Mgr. David Voráček, MBA

ředitel inzerce ve společnosti Economia a.s. a absolvent CEVRO Institutu

Vysoká škola CEVRO Institut mi poskytla všeobecný přehled, rozšířila mé obzory a naučila mne kritickému myšlení, které ve své práci využívám každý den.

Naši pedagogové

doc. Mgr. Petr Sláma, Th.D.

biblický teolog a judaista, specialista na starověké dějiny Starého zákona v rámci euroamerické civilizace, evangelický kazatel, šéfredaktor odborného teologického časopisu COMMUNIO VIATORUM, autor a překladatel mnoha odborných monografií a studií z oblasti teologie

Hlavní partneři